Aktuality

Organizační schémaNAŠI

SPONZOŘI

CEMENT Hranice

Společnost cement Hranice, a.s., která náš dětský domov zařadila mezi organizace, kterým pravidelně poskytují příspěvek na zabezpečení výchovné činnosti dětí a mládeže.

"Děkujeme."

PH-Software

PH-Software, Ing. Petr Hajný nám za poskytl sponzorského dar formou programu na evidenci žákovské a pedagogické knihovny „Knihy 2.5“..

"Děkujeme."

FRAGMENT

Nakladatelství Fragment s. r. o. nás sponzoruje ve formě knih pro naše děti.

"Děkujeme."

Obec Veselíčko

Obec Veselíčko nám pomáhá finančně v oblasti kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit.

"Děkujeme."

Hledáme organizace, které by nám pravidelně poskytovaly příspěvěk na výchovně-vzdělávací činnost a volnočasové aktivity pro naše děti.

Máte nějakou otázku?

KONTAKTUJTE NÁS

Veselíčko 1,

751 25 Veselíčko.

Tel: +420 581 250 841

Fax: +420 581 250 842

ID DS: pdk4ipn

Web: www.ddsveselicko.cz

Email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat