Náš život

Prevence a 72 hodin Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Prevence - ukázky psovodů MP Přerov  

V rámci prevence jsme se těšili na návštěvu psovodů MP Přerov. Tato jednotka má na starosti problémové lokality, zahrádkářské a chatové oblasti, dále zajišťuje problémové sportovní a zábavné podniky, demonstrace, spolu s pořádkovou jednotkou MP Přerov. Rovněž provádí dohled nad dodržováním veřejného pořádku v obci. Psovodi se zapojují i do prevence kriminality. V rámci této činnosti psovodi názorně předvedli práci se psy. Ta se setkala s velkým ohlasem u žáků a vyvolali mnoho dotazů a tak jsme celou akci zakončili velmi zajímavou diskusí.

Projekt 72 hodin

V letošním roce jsme se opět připojili k celostátní akci 72 hodin, která je zaměřená na vytvoření vztahu člověka k ochraně životního prostředí. Naši žáci se k akci zapojili výsadbou nových ovocných stromků a keřů ve školní zahradě a úklidem okolí naší školy a obce. Posbírali jsme odpadky v zámeckém parku na ploše, u vodních prvků a pod křovinami. Kluci byli snaživí a pracovití. Prostřednictvím nejen této aktivity pravidelně zvelebujeme blízké okolí našeho zařízení. Dále jsme pokračovali v jiných pracovních činnostech v okolí budovy a na zahradě. Akce proběhla s velkým zájmem našich žáků a s dobrým pocitem z prospěšné činnosti.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat