Náš život

V letošním roce jsme se opět zapojili do celostátní akce zaměřené na úklid našeho okolí. Cítíme se být součástí obce Veselíčko, a proto naše snažení probíhalo přímo ve vesnici a jejím okolí. Využili jsme pěkného. i když rozfoukaného počasí a vyrazili jsme do okolí naší obce ve 4 třídách. Po cestě jsme sbírali odhozené plastové odpadky, které zde odhodili řidiči  projíždějící naší obcí. Přesto, že tuto akci opakujeme pravidelně každý rok opět jsme našli značné množství věcí,  které sem nepatří. Pozitivní je to, že všichni naši žáci tuto akci přijali velmi pozitivně a všichni se do úklidu aktivně zapojili o čemž svědčí přiložená fotodokumentace.

Mikuláš  5.12.2020

na 1. skupině

Pustili jsme si pohádku a kluci dostali balíčky od Mikuláše. Sladkosti kluky  potěšily a hned byli samý úsměv.

 

na 2. skupině

Na Mikuláše se kluci těšili již od rána. K tomu účelu jsme si napekli cukroví, aby  jsme v dobré a klidné atmosféře přivítali příchod a obdarování kluků Svatým Mikulášem. Četli jsme příběhy a tradice spojené s jeho příchodem. Kluci se také dověděli o skutečné osobě Mikuláše. V 16. hod jsme zasedli k svátečnímu stolu. Kluci vyhlíželi čerty, kterých se letos nedočkali, avšak někteří toho čerta, ale viděli... S veselím programem se kluci prezentovali u vánočního stromku a za básničky či písničky obdrželi sladký balíček. Večerní program jsme ukončili pohádkou "S čerty nejsou žerty".

na 3. skupině

Po svačině jsme započali  s Mikulášskou oslavou, s chlapci jsme si připravili slavnostní občerstvení, poté každý, po přednesení básničky či zazpívání písničky, dostal svůj Mikulášský balíček.  Na závěr  jsme si pustili další pohádku.

na 4. skupině

Mikulášský podvečer jsme začali přípravou těsta na cukroví, sledováním  vánoční komedie v TV s teplým čajem a svíčkou, což plynule přešlo v Mikulášskou besídku s malým kulturním  programem. Hoši si zazpívali, povídali jsme si o knize hříchů i o hříších hochů samotných,  o Mikuláši a jeho historii. Nakonec našel každý hoch za oknem malý dárek - pozdrav od Mikuláše. Po zámku se nám po celý večer procházel tajemný čert, který jak se rychle objevil, tak rychle zmizel.

V letošním roce jsme se opět připojili k celostátní akci 72 hodin, která je zaměřená na vytvoření vztahu člověka k ochraně životního prostředí. Naši žáci se k akci zapojili výsadbou nových ovocných stromků ve školní zahradě a úklidem okolí naší školy, ale i obce. Akce proběhla s velkým zájmem našich žáků a s dobrým pocitem z vykonané práce.

Klubové odpoledne 2. skupiny proběhlo na společenské místnosti, kde každá skupina byla u jednoho stolu společně s vychovatelem. Jednalo se o hravé odpoledne, ve kterém jsme se věnovali  hádankám, zahráli jsme si  Kimovu hru do křížovky, v rámci doplňovačky jsme doplňovali přísloví, luštili jsme křížovky, chlapci vyplnili kvíz a také složili báseň o podzimu. Na závěr byli chlapci pochváleni, byli spokojeni a jako sladkou tečku dostal každý čokoládový oplatek, protože všichni byli šikovní i snaživí.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat