Náš život

V letošním roce jsme se opět připojili k celostátní akci 72 hodin, která je zaměřená na vytvoření vztahu člověka k ochraně životního prostředí. Naši žáci se k akci zapojili výsadbou nových ovocných stromků ve školní zahradě a úklidem okolí naší školy, ale i obce. Akce proběhla s velkým zájmem našich žáků a s dobrým pocitem z vykonané práce.

Klubové odpoledne 2. skupiny proběhlo na společenské místnosti, kde každá skupina byla u jednoho stolu společně s vychovatelem. Jednalo se o hravé odpoledne, ve kterém jsme se věnovali  hádankám, zahráli jsme si  Kimovu hru do křížovky, v rámci doplňovačky jsme doplňovali přísloví, luštili jsme křížovky, chlapci vyplnili kvíz a také složili báseň o podzimu. Na závěr byli chlapci pochváleni, byli spokojeni a jako sladkou tečku dostal každý čokoládový oplatek, protože všichni byli šikovní i snaživí.

Přálo počasí a tak jsme se pustili do přípravy klubového odpoledne na zahradě. Rozdělili jsme se do družstev podle skupin. Jako první jsme soutěžili kdo se nejvíckrát  trefí míčem do brány a kdo hodí nejvíce košů z 10 pokusů. Došlo také na slalom ve dvojících  s kolečky, kde jeden z hochů seděl v kolečkám s kelímkem vody a měl za úkol dojet s vodou až do cíle.  Klubovko se vydařilo a hoši byli napomenuti jen za drobnosti. Výsledky byly vyrovnané. Vše proběhlo v duch fair – play. Všichni byli odměněni drobnou sladkostí.

Motto roku :  

„Kam míří naše pozornost, tam směruje naše energie….. a tam se objeví i naše výsledky.“     T. Harv Eker  

Letošní ozdravný pobyt na hotelu BRANS v Malé Morávce, se nesl v duchu aktivního odpočinku, kdy si chlapci zrelaxují tělo i ducha formou organizovaného pohybu i odpočinku. Během tohoto týdne jsme se věnovali pohybu v lese (sběr hub) i turistice v horském se zábavnou výukou topografie,  poznávání flóry a fauny, sportovali jsme na hotelovém hřišti (kopaná, nohejbal), chlapci si užili hotelového bazénu, navštívili jsme důlní, historické i kulturní památky v okolí (M. Morávka, Karlova Studánka - lázně, naučná hornická stezka Javorový vrch), zažili i adrenalinové zážitky jako jízda na bobové dráze, či svezení sedačkovou lanovkou. V rámci os. Volna, hoši malovali, poslouchali hudbu, debatovali, byli v telefonickém kontaktu s rodiči. Během pobytu jsme měli zajištěno celodenní stravování v hotelu, se kterým jsme byli velmi spokojení, chlapcům i vychovatelům velmi chutnalo a jídla bylo dost. Během pobytu se nikomu nestal žádný úraz, jen pár drobných odřenin a bodnutí od komárů, což je při pobytu v horách a sportu běžné (všechna poranění byla důsledně zkontrolována a ošetřeno vychovateli). V rámci celé akce byly dodržovány zásady bezpečnosti zdraví, slušného chování i pravidel GDPR. Akci  všichni vyhodnotili jako zdařilou, a již se těší na další výlety.

Všichni přítomní žáci se dnes zúčastnili kooperativních her. Protože tu bylo dost nových žáků, dostal každý svoji jmenovku, aby jej ostatní mohli oslovovat jménem a lépe se tak poznávali. Zahráli jsme několik soutěživých her. Některé vyžadovaly spolupráci ve skupině. Jiné byly samostatné. Zároveň se tak poznávalo, kdo je jak rychlý, aktivní, i kdo se dokáže v kolektivu prosazovat a  kdo je naopak mírnější, méně pohotový nebo neprůbojný. Všichni se do her zapojili, nechali se hrami strhnout a soutěžili  s velkým úsilím. Každý pak byl na závěr oceněn sladkou odměnou a všem se dostalo pochvaly.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat