Náš život

Ve středu 8.5.2019 po odpočinku byli hoši poučeni o bezpečnosti silničního provozu a chování a vyrazili jsme na kolech k Lipníku n/B na výlet. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a bylo příjemně. V Oseku jsme se zastavili na točenou zmrzlinu a jeli jsme kolem Jadranu, před Lipníkem si kluci zajezdili ve skateparku. Potom jsme se zastavili na náměstí v Lipníku n/B v cukrárně. Cestu zpět jsme si vybrali přes Loučku, Bohuslávky a Dolní Újezd.  Akce se chlapcům líbila, nemuseli jsme řešit žádné kázeňské přestupky. Hoši říkali, že jim výlet rychle uběhl.

 

Studentky lékařské fakulty, oboru dentální medicíny  našim chlapcům přednesly všechna základní pravidla o dentální hygieně, péči o zuby a teoreticky připomenuly všechny zásady, jak správně pečovat o chrup, aby zuby vydržely co nejdéle zdravé. Následně pak následovala praktická ukázka a nácvik správného čištění zubů. Beseda se setkala s velkým ohlasem.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat