Náš život

Všichni přítomní žáci se dnes zúčastnili kooperativních her. Protože tu bylo dost nových žáků, dostal každý svoji jmenovku, aby jej ostatní mohli oslovovat jménem a lépe se tak poznávali. Zahráli jsme několik soutěživých her. Některé vyžadovaly spolupráci ve skupině. Jiné byly samostatné. Zároveň se tak poznávalo, kdo je jak rychlý, aktivní, i kdo se dokáže v kolektivu prosazovat a  kdo je naopak mírnější, méně pohotový nebo neprůbojný. Všichni se do her zapojili, nechali se hrami strhnout a soutěžili  s velkým úsilím. Každý pak byl na závěr oceněn sladkou odměnou a všem se dostalo pochvaly.

Letos jsme se s Mikulášem, čertem a andělem sešli v pěkně vyzdobené kapli našeho zámku. Po přivítání se chlapci předvedli svými vystoupeními. Před Mikuláše předstupovali po skupinách. Všechny skupiny nám zazpívaly, některé přednesly i krátké básničky. Mezi tím hoši popíjeli andělský punč a pochutnávali si na čertovských kozích nožkách. Mikuláš všem chlapcům odpustil hříchy a daroval jim sladký balíček. Poděkování patří všem vychovatelům, kteří se postarali o přípravu, program i chování dětí během Mikuláše.

V úterý 5.11.2019, po snídani a ranním nástupu jsme se vypravili do Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova, kde jsme společně se seniory prožili hezké dopoledne při přátelském turnaji v Holandském biliardu. Klukům se hra moc líbila, po počátečním začátečnickém tréninku se jim začalo hodně dařit. Ale nejdůležitější byl, že jsme se my i senioři při hře dobře bavili. I když jsme byli soupeři, vzájemně jsme si fandili a měli radost z každého bodu. V DAS pro nás jako vždy připravili moc dobré občerstvení. Nejlepší z hráčů byla paní Štěpaníková, za náš tým dosáhl nejlepších výsledků pan vychovatel Zábranský. Nejvíce bodů z našich kluků ml Jakub Růpa a byl oceněn diplomem a sladkostmi. Všichni jsme také dostali přívěsek na klíče. My jsme na oplátku seniorům rozdali dárečky, které jsme vyrobili v keramické dílně a malou čokoládku pro doplnění energie. Už se těšíme na další společnou aktivitu.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat