Náš život

Ve středu 8.5.2019 po odpočinku byli hoši poučeni o bezpečnosti silničního provozu a chování a vyrazili jsme na kolech k Lipníku n/B na výlet. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo a bylo příjemně. V Oseku jsme se zastavili na točenou zmrzlinu a jeli jsme kolem Jadranu, před Lipníkem si kluci zajezdili ve skateparku. Potom jsme se zastavili na náměstí v Lipníku n/B v cukrárně. Cestu zpět jsme si vybrali přes Loučku, Bohuslávky a Dolní Újezd.  Akce se chlapcům líbila, nemuseli jsme řešit žádné kázeňské přestupky. Hoši říkali, že jim výlet rychle uběhl.

 

Studentky lékařské fakulty, oboru dentální medicíny  našim chlapcům přednesly všechna základní pravidla o dentální hygieně, péči o zuby a teoreticky připomenuly všechny zásady, jak správně pečovat o chrup, aby zuby vydržely co nejdéle zdravé. Následně pak následovala praktická ukázka a nácvik správného čištění zubů. Beseda se setkala s velkým ohlasem.

Jak již tradičně jsme v rámci  projektu „Vítání jara“ navštívili děti v MŠ Tupec a naši žáci jim zazpívali a přednesli básničky, které byly inspirovány jarem. Po vystoupení chlapci předali dětem dárečky, které vyráběla 1. skupina a přidali všem bonbóny. Děti i naši žáci se však nejvíce těšili, že si spolu budou hrát, a tak se velcí i malí setkali v hrací zóně a tak se jim to líbilo, že se jim nechtělo ani končit. Vzájemně jsme se domluvili, že se navštívíme opět v červnu, abychom  společně oslavili Den dětí.

 

V Projektu jsme využili mezipředmětových  vztahů českého jazyka, výtvarné výchovy a světa práce se hlouběji věnovali tématu "Kniha".  Postupně  si připomenuli  nejen výrobu papíru, ale následně historií vzniku knihy a vším, co s knihami souvisí. Každý s žáků si připravil povídání o své nejoblíbenější knize. Výstupem projektu byla u starších žáků přečtená kniha  a  její prezentace s besedou,  u mladších žáků čtení pohádek  a seznámení s piktogramy. Celý projekt se nám podařil zorganizovat dle plánu a  nejmilejším výsledkem nastal zvýšený zájem o půjčování knih ze školní knihovny.

 

 

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší, ale součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. Každý rok  tuto tradiční akci organizujeme (prvně v roce 2013) v zámecké kapli, kde  se snažíme pro naše děti mimo dárků vytvořili i pekelnou atmosféru.

Po loňském netradičním ročníku v Olomouci  byla letošní stezka odvahy také jiná, vhodnější pro menší děti. V plánu bylo projít  setmělým lesem bez světla a ve skupině. Chlapci měli  příležitost vnímat les a krajinu za tmy, rozlišovat obrysy v okolí a naučit lépe ovládat nepříjemné pocity. Tato aktivita podpořila  sounáležitost skupiny v zátěžové situaci. Pro většinu z nich to bylo poprvé, kdy byli večer za tmy v lese. Většina chlapců se bála a vzájemně se podporovali a drželi se za ruce. Prošli jsme Veselíčské lesy ve zdraví, chlapci se snažili naslouchat zvukům nočního lesa a zase jsou o kousek větší chlapi.

Využili jsme příhodné sněhové podmínky na Tesáku a vyrazili jsme s našimi dětmi na jednodenní akci, při které si naši žáci zopakovali základy běžeckého lyžování. Počasí nám přálo a chlapcům se akce velmi líbila. V příznivých zimních podmínkách jsme zvládli všechny základní prvky běžeckého lyžování. Byli seznámeni s možným  nebezpečím pohybu v zimní přírodě a se zásadami které mají dodržovat. Školní akce se setkala s velkým zájmem a proběhla bez kázeňských  přestupků.

 

Při příležitosti Vánočního setkání se zaměstnanci a důchodci DDŠ Veselíčko jsme s dětmi předvedli kulturní program s názvem "Vánoční Betlém" Děti se snažily a program se moc líbil.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat