Náš život

Využili jsme příhodné sněhové podmínky na Tesáku a vyrazili jsme s našimi dětmi na jednodenní akci, při které si naši žáci zopakovali základy běžeckého lyžování. Počasí nám přálo a chlapcům se akce velmi líbila. V příznivých zimních podmínkách jsme zvládli všechny základní prvky běžeckého lyžování. Byli seznámeni s možným  nebezpečím pohybu v zimní přírodě a se zásadami které mají dodržovat. Školní akce se setkala s velkým zájmem a proběhla bez kázeňských  přestupků.

 

Při příležitosti Vánočního setkání se zaměstnanci a důchodci DDŠ Veselíčko jsme s dětmi předvedli kulturní program s názvem "Vánoční Betlém" Děti se snažily a program se moc líbil.

Již tradičně jsme se zapojili do celostátní akce 72 hodin, která je zaměřena na to, aby si naši žáci osvojili vztah ke svému okolí a přírodě. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po šesté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (11. - 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.. My jsme se v letošním roce opět zaměřili na úklid okolí naší školy a obce, ve které žijeme. Protože jsme v rámci tohoto projektu získali 15 ovocných stromů a velmi rádi jsme využili možnost obnovit náš školní sad, který velmi utrpěl po suchém létě a rovněž jsme jej o tyto stromky obohatili. Do činnosti se zapojili všichni přítomní žáci školy, i pedagogičtí pracovníci a celá akce se setkala s velkým zájmem. Výsledkem tohoto projektu je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků na naší přírodě i okolí.

Cílem akce bylo seznámit naše žáky, že 17. listopad patří k nejvýznamnějším dnům v dějinách naší republiky. Bylo jim vysvětleno a na dobových filmových ukázkách názorně ukázáno jak v roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. Na základě této události žáci vyvodili souvislosti s 17. listopadem 1989. Cílem následné debaty bylo, aby žáci pochopili pojmy jako jsou-svoboda, demokracie a totalita. Akce díky dobovým záznamům proběhla s velkým zájmem žáků..

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat