ÚŘEDNÍ DESKA



Výběrová řízení

Ve formátu pdf ke stažení.

Odjezdovky

Ve formátu pdf ke stažení.

Rozpočet a stř. dobý výhled

Ve formátu pdf ke stažení.

Správní řízení

Ve formátu pdf ke stažení.

Ředitelské volno

Ve formátu pdf ke stažení.

Archiv dokumentů

Ve formátu pdf ke stažení.



Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat