AKTIVITY

VÝCHOVA

Instituce speciálního školství, kde jsou umísťováni děti a mladiství na základě rozhodnutí soudu.

ODBORNÉ AKTIVITY

Skupinové a individuální speciálně pedagogické, psychologcké a terapeutické aktivity.

ŠKOLA

Základní škola Veselíčko "Škola pro život".

DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat