VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ BLOKYVýchovně vzdělávací blok vede vychovatel skupiny ve službě. Tématem je seznámení s aktuálním děním ve společnosti, rozšiřování obzoru dětí, různá edukační témata. Probíhá jednou týdně dle organizačního schematu.

 
Příklady témat: pravidla a povinnosti v DDŠ, funkce rodiny, vánoční tradice, sexuální výchova, problematika kouření, chování na veřejnosti a v dopravních prostředcích, ochrana přírody, současná politická situace v ČR, orientace v jízdním řádu, změny ve zdravotním systému, proč platíme daně a co z toho máme, peníze a jak s nimi hospodařit atd.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat