Náš život

Již tradičně jsme se zapojili do celostátní akce 72 hodin, která je zaměřena na to, aby si naši žáci osvojili vztah ke svému okolí a přírodě. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po šesté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (13. - 15. října 2023) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. My jsme se v  letošním roce opět zaměřili na úklid okolí naší školy a obce, ve které žijeme. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci tohoto projektu získali 15 ovocných stromů a keře motýlí, bezu a šeřík, velmi rádi jsme využili možnost obnovit náš školní sad. Do činnosti se zapojili všichni přítomní žáci školy, i pedagogičtí pracovníci  a celá akce se setkala s velkým zájmem. Výsledkem tohoto projektu je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků na naší přírodě i okolí.

Dne 23. 10. 2023 se uskutečnila první část projektu dopravní výchovy. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina se věnovala teorii - orientace v dopravních situacích, bezpečnost v silničním provozu. Tato část byla zakončena tematickým videem. Druhá skupina žáků se na školním hřišti věnovala praktickému nácviku jízdy na kole.

V rámci prevence jsme se těšili na návštěvu psovodů MP Přerov. Tato jednotka MP má na starosti problémové lokality, zahrádkářské a chatové oblasti, dále zajišťuje problémové sportovní a zábavné podniky, demonstrace, spolu s pořádkovou jednotkou MP Přerov. Rovněž provádí dohled nad dodržováním veřejného pořádku v obci. Psovodi  nás navštívili i s malým štěňátkem. V rámci  jejich činnosti psovodi názorně předvedli práci se psy. Ta se setkala s velkým ohlasem u žáků a vyvolali mnoho dotazů a tak jsme celou akci zakončili velmi zajímavou diskusí. Musíme policistům poděkovat za jejich  náročnou práci a trpělivost při besedě s žáky.

První školní den se nesl v duchu hesla: „ Kdo si hraje, nezlobí“. Učitelé připravili pro žáky dopoledne plné zábavy a kooperativních her. Ty jsou zajímavou alternativou pro hráče, kteří nechtějí bojovat mezi sebou navzájem, ale prožívat společně dobrodružství. Do školy nastoupili noví chlapci a hlavním účelem pečlivě zvolených aktivit bylo seznámit se navzájem, naučit se spolupracovat, posilovat týmového ducha a v neposlední řadě řídit se pravidly fair play. Zcela jednoznačně se ukázalo, že nově příchozí měli daleko větší problémy týmově spolupracovat, než naši kmenoví žáci. Ale nakonec jsme si užili společně strávený čas a samozřejmě i sladkou tečku na závěr pro všechny zúčastněné.

Chlapci se účastnili letního prázdninového pobytu s dopravou na kolech, v lokalitě Oderské vrchy s návratem kolem řeky Bečvy a programem v okolí Oder a Hustopečí nad Bečvou. Poznali nová zajímavá místa, vyzkoušeli si nezvyklé věci a činnosti, vybočili ze své  komfortní zóny. Užili si táboření, výhledy z rozhleden, návštěvu břidlicového podzemí, autíčka na dopravním hřišti v Odrách a na závěr i vodní hrátky a koupání v Hustopečích na štěrkovně. Z kázeňského hlediska byli chlapci vcelku fajn a nemuseli jsme řešit významnější kázeňské potíže, s výjimkou jejich občasného hašteření. Kromě drobného říznutí při koupání jsme neměli žádný úraz ani technické závady. I Patrik se velice snažil, ačkoliv nebyl zvyklý na podobnou zátěž. Všichni chlapci zaslouží celkově pochvalu.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat