Náš život

První školní den se nesl v duchu hesla: „ Kdo si hraje, nezlobí“. Učitelé připravili pro žáky dopoledne plné zábavy a kooperativních her. Ty jsou zajímavou alternativou pro hráče, kteří nechtějí bojovat mezi sebou navzájem, ale prožívat společně dobrodružství. Do školy nastoupili noví chlapci a hlavním účelem pečlivě zvolených aktivit bylo seznámit se navzájem, naučit se spolupracovat, posilovat týmového ducha a v neposlední řadě řídit se pravidly fair play. Zcela jednoznačně se ukázalo, že nově příchozí měli daleko větší problémy týmově spolupracovat, než naši kmenoví žáci. Ale nakonec jsme si užili společně strávený čas a samozřejmě i sladkou tečku na závěr pro všechny zúčastněné.

Chlapci se účastnili letního prázdninového pobytu s dopravou na kolech, v lokalitě Oderské vrchy s návratem kolem řeky Bečvy a programem v okolí Oder a Hustopečí nad Bečvou. Poznali nová zajímavá místa, vyzkoušeli si nezvyklé věci a činnosti, vybočili ze své  komfortní zóny. Užili si táboření, výhledy z rozhleden, návštěvu břidlicového podzemí, autíčka na dopravním hřišti v Odrách a na závěr i vodní hrátky a koupání v Hustopečích na štěrkovně. Z kázeňského hlediska byli chlapci vcelku fajn a nemuseli jsme řešit významnější kázeňské potíže, s výjimkou jejich občasného hašteření. Kromě drobného říznutí při koupání jsme neměli žádný úraz ani technické závady. I Patrik se velice snažil, ačkoliv nebyl zvyklý na podobnou zátěž. Všichni chlapci zaslouží celkově pochvalu.

S chlapci jsme vybrali další vhodné motivy pro výzdobu a následně připravili materiál, který jsme zpracovali do finální výzdoby. Po proškolení a názorné ukázce se do aktivit zapojili všichni chlapci, naším cílem bylo vytvořit dokonalou Halloweenskou výzdobu, někteří chlapci postupně vytvářeli bubáčky na zavěšení, jiní tvořili pavouky, dýně z balonků, uvítací ceduli, vystřihovali vybarvené obrázky, kosu pro smrtě a v neděli jsme postupně jednotlivé části zkompletovali a vytvořili na chodbě krásnou Halloweenskou výzdobu. Všichni zúčastnění chlapci si projekt pochvalovali, bavil je a již plánují nový.

Prevence - ukázky psovodů MP Přerov  

V rámci prevence jsme se těšili na návštěvu psovodů MP Přerov. Tato jednotka má na starosti problémové lokality, zahrádkářské a chatové oblasti, dále zajišťuje problémové sportovní a zábavné podniky, demonstrace, spolu s pořádkovou jednotkou MP Přerov. Rovněž provádí dohled nad dodržováním veřejného pořádku v obci. Psovodi se zapojují i do prevence kriminality. V rámci této činnosti psovodi názorně předvedli práci se psy. Ta se setkala s velkým ohlasem u žáků a vyvolali mnoho dotazů a tak jsme celou akci zakončili velmi zajímavou diskusí.

Projekt 72 hodin

V letošním roce jsme se opět připojili k celostátní akci 72 hodin, která je zaměřená na vytvoření vztahu člověka k ochraně životního prostředí. Naši žáci se k akci zapojili výsadbou nových ovocných stromků a keřů ve školní zahradě a úklidem okolí naší školy a obce. Posbírali jsme odpadky v zámeckém parku na ploše, u vodních prvků a pod křovinami. Kluci byli snaživí a pracovití. Prostřednictvím nejen této aktivity pravidelně zvelebujeme blízké okolí našeho zařízení. Dále jsme pokračovali v jiných pracovních činnostech v okolí budovy a na zahradě. Akce proběhla s velkým zájmem našich žáků a s dobrým pocitem z prospěšné činnosti.

V pátek 24.6. proběhlo závěrečné posezení 2. skupiny k ukončení školního roku na klubovně 2. skupiny. Nejprve jsme si připravili pohoštění v kuchyňce, chlapci šli ven a koupali se v bazénu. V rámci posezení jsme si zahráli i oblíbené hry chlapců např. zima, teplo, hádanky, řekni, na co myslím a také jsme měli krátký ústní kvíz. Na závěr dnešní akce chlapci dostali sladkou tečku - zmrzlinový pohár a také proběhla pracovní výchova v kuchyňce, všichni měli dobrou náladu a byli spokojeni.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat