Náš život

Mikuláš na zámku Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Letos jsme se s Mikulášem, čertem a andělem sešli v pěkně vyzdobené kapli našeho zámku. Po přivítání se chlapci předvedli svými vystoupeními. Před Mikuláše předstupovali po skupinách. Všechny skupiny nám zazpívaly, některé přednesly i krátké básničky. Mezi tím hoši popíjeli andělský punč a pochutnávali si na čertovských kozích nožkách. Mikuláš všem chlapcům odpustil hříchy a daroval jim sladký balíček. Poděkování patří všem vychovatelům, kteří se postarali o přípravu, program i chování dětí během Mikuláše.

Více z této kategorie: « Holandský biliard PF 2020 »

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat