Náš život

Kooperativní hry Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

První školní den se nesl v duchu hesla: „ Kdo si hraje, nezlobí“. Učitelé připravili pro žáky dopoledne plné zábavy a kooperativních her. Ty jsou zajímavou alternativou pro hráče, kteří nechtějí bojovat mezi sebou navzájem, ale prožívat společně dobrodružství. Do školy nastoupili noví chlapci a hlavním účelem pečlivě zvolených aktivit bylo seznámit se navzájem, naučit se spolupracovat, posilovat týmového ducha a v neposlední řadě řídit se pravidly fair play. Zcela jednoznačně se ukázalo, že nově příchozí měli daleko větší problémy týmově spolupracovat, než naši kmenoví žáci. Ale nakonec jsme si užili společně strávený čas a samozřejmě i sladkou tečku na závěr pro všechny zúčastněné.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat