Náš život

11) Projekt 72 hodin a dopravní výchovy Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Již tradičně jsme se zapojili do celostátní akce 72 hodin, která je zaměřena na to, aby si naši žáci osvojili vztah ke svému okolí a přírodě. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po šesté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (13. - 15. října 2023) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. My jsme se v  letošním roce opět zaměřili na úklid okolí naší školy a obce, ve které žijeme. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci tohoto projektu získali 15 ovocných stromů a keře motýlí, bezu a šeřík, velmi rádi jsme využili možnost obnovit náš školní sad. Do činnosti se zapojili všichni přítomní žáci školy, i pedagogičtí pracovníci  a celá akce se setkala s velkým zájmem. Výsledkem tohoto projektu je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků na naší přírodě i okolí.

Dne 23. 10. 2023 se uskutečnila první část projektu dopravní výchovy. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina se věnovala teorii - orientace v dopravních situacích, bezpečnost v silničním provozu. Tato část byla zakončena tematickým videem. Druhá skupina žáků se na školním hřišti věnovala praktickému nácviku jízdy na kole.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat