Náš život

Jarní aktivity Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Hry Kornoutová dáma se zúčastnilo 21 žáků a 5 pedagogů. Žáci se rozlosovali do čtyři skupin, hra probíhala současně na čtyřech šachovnicích. Letošním vítězem se stal Diego Gábor.

Projekt měsíc knihy probíhal v měsíci březnu v rámci vyučovacích hodin českého jazyka a zároveň za využití školní knihovny se prolínal i do volnočasových aktivit našich žáků. V rámci mezipředmětových vztahů se však dotkl jak cizích jazyků, tak všeobecně vzdělávacích předmětů. Mnoho prostoru se věnovalo knihám i ve výtvarné výchově a světu práce.  Kniha je pramen vědění. Proto jsme se v tomto měsíci intenzivně snažili naše žáky získat pro to, aby z literatury čerpali co nejvíce poučení a krásy, aby četbou knih zvyšovali své vzdělání, prohlubovali znalosti z různých oborů.  Věnovali jsme tedy prostor i pro ilustrátory. Věříme, že naši žáci hodnotu knih ocení.

DAS Pavlovice - Masopust - Akce se zdařila. Kluci se chovali dobře, snažili se, excelovali Ondra Provazník a Luky Tulej. Senioři měli velkou radost. Chodili jsme po pokojích, fyzicky zdatnější senioři si s mědvědem i zatančili. Po skončení jsme se občerstvili obloženými chleby a zákuskem, což pro nás připravili pracovníci DAS. Poděkvání patří všem, kteří se zúčastnili a dobře naše zařízení reprezentovali. Z akce zpracujeme i prezentaci, kterou pak promítneme na společenské místnosti.

Naši  chlapci se zapojili do projektu, "Vybarvi si svého sněhuláka", kdy již chlapci vyřezané šablony, jsme nejdříve obrousili, následně postupně vybarvovali, po zaschnutí barev, chlapci indukční jehlou vypalovali detaily na sněhulácích, na závěr jsme vyvrtali každému sněhulákovi otvor na zavěšení do bambule. Všichni chlapci se snažili, někteří se zapojovali více, jiní méně, dle svých schopností, ale i momentální nálady. Dá se to i pochopit, protože jsme v jednom zápřahu jich vytvořili 105ks. Chlapci tomuto projektu věnovali cca 20h každý.

V brzkém odpoledni jsme se vydali do lesa - do Vlčinců, po cestě jsme se zastavili v zahradě a na domečku, zkontrolovali  skleník a pochválili nový krb od pana školníka, který tam postavil. Venku bylo přimrznuto a tak to byl velmi hezký  výlet, do zamrzlé krajiny a rokle s potokem plným ledu a střechýlů. Pozorovali jsme zvěř v lese, povídali si o přírodě, viděli bobří hráz. Po návratu, byli hoši,, vymrzlí,….ale psychicky odpočatí.

Cyklovýlet v rámci jarních prázdnin v okolí Lipníka nad Bečvou, s návštěvou masopustu a ukázkou jarních lidových tradic. Chlapci si užili cyklovýlet a navštívili jsme v jeho rámci průvod masek a muzikantů, v rámci masopustu v Týně. Účastníci byli informováni o lidových zvycích v tomto období. Vše proběhlo v pořádku.

První pomoc – téma klubového odpoledne - po úvodním seznámení s průběhem a cílem klubového odpoledne, jsem chlapce krátce seznámil s první pomocí a nenápadně jim odpověděl i na otázky z testu, následně si měli chlapci možnost formou didaktických testů ověřit své znalosti první pomoci, nejdříve odpovídali na lehký dotazník s otevřenými odpověďmi, následně doplňovali kroužkovací metodou věci, které patří do lékárničky a věci, které používají záchranáři. V praktické ukázce měli možnost si vyzkoušet obvazové techniky ruky, prstů, nohy a paty dle názorného návodu a také za pomoci vychovatelů. Tato část chlapce asi nejvíce zaujala a všichni se zapojili, poté si ještě vyzkoušeli držení tzv. "židličku" pro přenos zraněného. Závěrem jsem vyhlásil soutěž o nejlépe vybarvenou omalovánku záchranáře, kterou si mohou chlapci vybarvit na bytě. Všichni chlapci se snažili, proto po závěrečném shrnutí jsem je odměnil sladkostí. Večer jsem ještě vybral vybarvené omalovánky a ty následně vyhodnotil a nejlepší odměnil.

Projekt "Velikonoce" – Pomlázka - S chlapci jsme nejdříve nachystali vytřídili a zakrátili proutky, následně jsem jim ukázal, jak se pomlázka plete a každý si mohl pod mým dozorem jednu zkusit uplést. Protože chlapcům pletení z proutí příliš nešlo, hlavně pro nepoddajnost proutků, vymyslel jsem způsob, jak se danou techniku naučit. Místo proutků jsem vytvořil základ pro pomlázku z různobarevných drátků, kde chlapci lépe uvidí techniku pletení. Následně si všichni chlapci vyzkoušeli drátěnou pomlázku uplést, někteří to zvládli na poprvé, jiní až na několikátý pokus. Když pochopili postup pletení, pustili se opětovně do pletení z proutí, zde již byly výsledky mnohem lepší, i když některým chlapcům ani tak pletení pomlázky moc nešlo. Kdo chtěl, mohl si uplést pomlázek i více, nejlépe to šlo Danielovi, který nakonec pomáhal s pletením i druhým chlapcům a jako jediný zvládl i technologii pletení pomlázky s okrasným košíkem. Většině chlapců se tato aktivita líbila a měli radost r vydařené práce.                    

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat