Náš život

Projekty J. A. Komenský a Dopravní výchova Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Projekt Jan Amos Komenský započal besedou o J.A. Komenském. V průběhu dopoledne si naši žáci vyzkoušeli, jaké je to učit a sami se předvedli v roli učitele. Měli  hledat různé možnosti, jak látku na dané téma vysvětlit. Žáky projekt bavil a sami uznali, že být učitelem,  není jednoduché.         

Ukliďme Česko/Den Země  - v rámci akce jsme posbírali několik pytlů odpadků a vyčistili okolí zámku a přilehlých cest. Současně jsme diskutovali na téma ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů.

Jako každoročně jsme "projekt dopravní výchovy" zařadili pro zvýšení bezpečnosti našich dětí. Začali jsme  teorií, kterou jsme zakončili zkušebními testy, kde si kluci mohli ověřit své znalosti. Praktická část proběhla na zahradě a spočívala v poznávání důležité výbavy kola a rovněž v jízdě zručnosti. Projekt Dopravní výchovy

Více z této kategorie: « Jarní aktivity Sportovní aktivity »

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat