Náš život

Sportovní aktivity Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Veselíčko TROFEJ - 11. ročník. Sluníčko nám přálo a tak 11. ročník Veselíčko TROFEJ mohl začít. Ráno po snídani jsme se setkali ve společenské místnosti. Promítli jsme si 1. ročník Veselíčko TROFEJ a paní psycholožka nám k tomu povídala, proč a co nás inspirovalo k této akci. Paní vedoucí vychovatelka nás potom seznámila s organizací dnešního dne. Následovalo rozdělení do družstev, přidělení pedagogického doprovodu (1. skupina - pí. Zenzinger, 2. skupina - p. Guttek, 3. skupina - p. Pajor a 4.-5. skupina p. Cahel), rozdání map a volantů k zápisu plnění úkolů + úkol pro týmy vymyslet během trasy bojový pokřik. Pan Jurášek popsal trasu a její náročnost a paní Škrípová týmy seznámila se zápisy do "volantů". Zkontrolovali jsme vhodné ošacení a obutí chlapců a vypravili se do zahrady. Vychovatelé se přesunuli na svá stanoviště.

  1. Výběr vozu a lov - sl. Brhelová, pí. Panáková
  2. Servis - kolize - pí Tománková, p. R. Pospíšil
  3. Čerpací stanice - p. Růžička
  4. Chráněná oblast - p. Jurášek
  5. Rozbitý motor - p. Zábranský
  6. První pomoc - p. Bodnárik
  7. Velká voda - p. Vícha
  8. Pichlé kolo - p. Lukačko

KIMOVA HRA - připravila a hodnotila  pí. Škrípová, rozmístila pí.  Doubravská

Na zahradě jsme si zahráli hru uzel a na mrkanou a pak už přišel čas vypustit na trasu 1. tým. Start a cíl skupin zajišťovala pí. psycholožka. Ostatní než přišli na řadu si kopali s míčem a 3. a 4.+5. skupiny  plnily KIMOVU hru. Po návratu z terému si KIMOVU hru prošli kluci z 1. a 2. skupiny. Kluci se před startem posilnili výborným koláčem, který nám upekla pí. Ryšánková a po návratu si  opekli  špekáčky a doplnili tekutiny. O občerstvení se vzorně postaraly pí. Škrípová, pí. Dočkalová, pí Musilová.

Po návratu všech dospělých jsme si s kluky ještě zahráli hru RINGO. Na závěr jsme si opět vyslechli pokřiky všech týmů. Rozloučili jsme se společným pokřikem.

Po přesunu na budovu se kluci osprchovali, naobědvali a na celoústavním kruhu jsme zhodnotili dnešní akci. A protože jsme dnešní den strávili pod heslem spolupráce a vzájemný respekt, kluky jsme většinou chválili. 

Dík patří všem dospělým za skvělou přípravu a průběh akce a za rok na 12. ročníku  Veselíčko Trofeje nashledanou! 

 

Slavata Triatlon Tour Olomouc – letošního závodu dětí a mládeže pod záštitou pana Slavaty, se  všichni 4 přítomní chlapci účastnili triatlonu na Floře v Olomouci. Umístil se jediný z našich kluků - Daniel Raidl na 3. místě ve věkové kategorii do 15 let, také byl k jeho velké radosti vylosován a obdržel nový mobilní telefon Samsung. Ostatní chlapci absolvovali a snažili se, vyzkoušeli si něco nového a někteří i přes obtíže dokončili pro ně nelehký závod. Ale našli se jedinci, kteří ač se chvástali, že si jedou pro vítězství, dokončili soutěž před cílem a zbytek ušili pěšky. Atmosféra byla dobrá a chlapci úspěšně reprezentovali náš domov. Užili si zajímavé odpoledne a vraceli se spokojení.         

Cyklovýlet  s poznáváním kraje a večerní posezení u ohníčku - Chlapci si po malém poučení z bezpečné jízdy na kole, vybrali kola a přilby. Výstroj jsme zkontrolovali a připravili si potřebné šaty a občerstvení na cestu. Odpoledne jsme se vydali  na kolech do Výklek, kde jsme pozorovali přírodu, zkoušeli vodu, povídali si o přírodě a životě v ní. Následně jsme se vydali kolem studánky Vendula do Velkého Újezdu, kde jsme se občerstvili zmrzlinou a pitím.  Povídali si o historii městyse. Další cesta nás vedla do Staměřic, po cestě jsme  trénovali naše dopravní dovednosti. Bezpečně jsme se vrátili domů a odešli na zahradu, kde jsme rozdělali ohníček a společně si opekli špekáčky, debatovali o výletě, zahráli si chvilku kopanou. Chlapci byli hezky unavení a spokojení, výlet se vydařil.             

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat