Náš život

S chlapci jsme vybrali další vhodné motivy pro výzdobu a následně připravili materiál, který jsme zpracovali do finální výzdoby. Po proškolení a názorné ukázce se do aktivit zapojili všichni chlapci, naším cílem bylo vytvořit dokonalou Halloweenskou výzdobu, někteří chlapci postupně vytvářeli bubáčky na zavěšení, jiní tvořili pavouky, dýně z balonků, uvítací ceduli, vystřihovali vybarvené obrázky, kosu pro smrtě a v neděli jsme postupně jednotlivé části zkompletovali a vytvořili na chodbě krásnou Halloweenskou výzdobu. Všichni zúčastnění chlapci si projekt pochvalovali, bavil je a již plánují nový.

Prevence - ukázky psovodů MP Přerov  

V rámci prevence jsme se těšili na návštěvu psovodů MP Přerov. Tato jednotka má na starosti problémové lokality, zahrádkářské a chatové oblasti, dále zajišťuje problémové sportovní a zábavné podniky, demonstrace, spolu s pořádkovou jednotkou MP Přerov. Rovněž provádí dohled nad dodržováním veřejného pořádku v obci. Psovodi se zapojují i do prevence kriminality. V rámci této činnosti psovodi názorně předvedli práci se psy. Ta se setkala s velkým ohlasem u žáků a vyvolali mnoho dotazů a tak jsme celou akci zakončili velmi zajímavou diskusí.

Projekt 72 hodin

V letošním roce jsme se opět připojili k celostátní akci 72 hodin, která je zaměřená na vytvoření vztahu člověka k ochraně životního prostředí. Naši žáci se k akci zapojili výsadbou nových ovocných stromků a keřů ve školní zahradě a úklidem okolí naší školy a obce. Posbírali jsme odpadky v zámeckém parku na ploše, u vodních prvků a pod křovinami. Kluci byli snaživí a pracovití. Prostřednictvím nejen této aktivity pravidelně zvelebujeme blízké okolí našeho zařízení. Dále jsme pokračovali v jiných pracovních činnostech v okolí budovy a na zahradě. Akce proběhla s velkým zájmem našich žáků a s dobrým pocitem z prospěšné činnosti.

V pátek 24.6. proběhlo závěrečné posezení 2. skupiny k ukončení školního roku na klubovně 2. skupiny. Nejprve jsme si připravili pohoštění v kuchyňce, chlapci šli ven a koupali se v bazénu. V rámci posezení jsme si zahráli i oblíbené hry chlapců např. zima, teplo, hádanky, řekni, na co myslím a také jsme měli krátký ústní kvíz. Na závěr dnešní akce chlapci dostali sladkou tečku - zmrzlinový pohár a také proběhla pracovní výchova v kuchyňce, všichni měli dobrou náladu a byli spokojeni.

Pod vedením paní Novákové poprvé dělali  kluci velikonoční bochánky, neboť většinou doma pečou maminky. Zpočátku se nedařilo a pak už to bylo lepší a společně vytvořili chutné pečivo, které zbaštili ke svačině. Všichni měli radost z povedeného výsledku.

Projekt měsíc knihy probíhal v měsíci březnu v rámci vyučovacích hodin českého jazyka a zároveň za využití školní knihovny se prolínal i do volnočasových aktivit našich žáků. V rámci mezipředmětových vztahů se však dotkl jak cizích jazyků, tak všeobecně vzdělávacích předmětů. Mnoho prostoru se věnovalo knihám i ve výtvarné výchově a světu práce.  Kniha je pramen vědění. Proto jsme se v tomto měsíci intenzivně snažili naše žáky získat pro to, aby z literatury čerpali co nejvíce poučení a krásy, aby četbou knih zvyšovali své vzdělání, prohlubovali znalosti z různých oborů. Chlapcům jsme připomenuli. Začali jsme tím, co to kniha vlastně je. Že může být kniha jako sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Vysvětlili jsme cestu vzniku knihy od zasazení stromu, zpracování, vyzkoušeli jsme si výrobu papíru až po svázání knihy. Kniha je též literární práce a často nedílnou součástí jsou i výtvarné zpracování. Věnovali jsme tedy prostor i pro ilustrátory. Věříme, že naši žáci hodnotu knih ocení.

V tento den jsme si připomenuli 430. výročí od narození Jana Amose Komenského. Na besedu s žáky přijala pozvání paní Musilová Jarmila, která díky svému pokročilému věku připomenula žákům školství minulého století  a dále pokračovala významem působení Jana Amose Komenského. Dále si žáci vyzkoušeli projektové vyučování s názvem "Žáci sobě učitelem". V rámci  kooperativních  her shlédli děti naučný film "Jako padlý sníh".

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat