Základní informace

Adresa:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1
751 25 Veselíčko

IČ:
70259895


ID datové schránky:
pdk4ipn

Tel.:
+420 581 250 841

Fax:
+420 581 250 842

Email:
ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Ředitel:

Mgr. Petr Navrátil

Zástupce ředitele:

Mgr. et Mgr. Marie LukášováJAK ŠEL ČAS

1275

první zmínka o obci

1768

výstavba zámku

1958

využití pro děti

2011

poslední rekonstrukce

CharakteristikaDětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení profilujeme na "Péči o nadané děti s poruchami chování"- na tyto zaměřujeme terapeutické, intervenční a integrační programy.

Posláním DDŠ, ZŠ a ŠJ je nejen péče o děti, ale zároveň kvalitní poradenská a terapeutická služba pro rodiče těchto dětí.

Zařízení je umístěno do budovy pseudobarokního zámku v obci Veselíčko v okr. Přerov. Tato budova slouží pro potřeby dětí již od roku 1945. Budova zámku nebyla samozřejmě postavena pro současné využití, ale po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2009 -2011 jsme dosáhli velmi kvalitního zázemí pro naše děti.

Díky této rekonstrukci konečně splňujeme podmínky stanovené zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění.

Zařízení má dvě hlavní budovy:

Budovu školy a internát (zámek)

Škola – pro výuku jsou k dispozici 4 kmenové a 3 specializované učebny

Internát – 4 samostatné byty, administrativní a skladové prostory

školní jídelna – s moderně vybavenou školní kuchyníZámek Veselíčko a jeho využití

 
Veselíčko je katastrálně i politicky samostatná obec ležící 7 kilometrů na západ od Lipníka nad Bečvou a 12 kilometrů severovýchodně od Přerova na úpatí Oderských vrchů V minulosti bývala ve Veselíčku správa panství s velkostatkem, dvorem a rozsáhlými budovami (zaniklým pivovarem, sladovnou aj.). Poprvé se Veselíčko připomíná roku 1275, kdy bylo v držení místního vladyckého rodu. V rozlehlém parku na západě obce na úpatí Zámeckého kopce se nachází zámek. Původní tvrz tady vznikla pravděpodobně v polovině 16. století za vladyků z Bobolusk. V roce 1573 ji získali Podstatští z Prusinovic. V letech 1768-69 byl v místě tvrze vybudován fulneckým stavitelem Thalerem pozdně barokní zámek s parkem.

Až do roku 1945 byl zámek v držení rodu Podstatských, kdy byl na základě dekretů prezidenta dr. E. Beneše tento jejich majetek zkonfiskován. Došlo k rozkradení vnitřního vybavení zámku, a to včetně cenných obrazů a kachlových kamen. Jen velmi málo z tohoto bohatství bylo zachráněno odvezením na zámek do Telče, zbytek je nenávratně ztracen. Po 2. světové válce poskytl zámek azyl polským dětem, řeckým dětem a následně zde byl otevřen klasický dětský domov pro děti české. V roce 1966 začal fungovat jako Dětský výchovný ústav, následně jako Výchovný ústav pro děti a mládež a od roku 2000 znovu jako Dětský výchovný ústav. V roce 2004 došlo na základě změny zákona i ke změně názvu. Současný název zařízení je Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko

V přízemí zámku jsou klenby, v patře ploché stropy se štukou. Nejcennější interiér má bývalá kaple sv. Františka Paduánského s nástěnnými malbami. K zámku náleží správní budova/ bývalá správa lesa/ hospodářský dvůr s chlévy, stodolou a obytnými přízemními domky, které vytvářejí malou náves se sochou sv. Floriána uprostřed. Nad vjezdem do hospodářského dvora je umístěn znak Podstatských z Prusinovic. Celý areál dvora zámku je obehnán vysokou zídkou a pochází z doby po roce 1769 s tím, že byl v průběhu 19. a 20. století obnovován. Všechny tyto objekty jsou nyní na seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov z roku 1993. Okolí zámecké budovy tvoří park, který je v majetku obce.

Za napoleonských válek po bitvě u Slavkova v roce 1805 byla v místním zámku zřízena vojenská polní nemocnice. Byli sem přiváženi ranění z různých bojišť těchto hrůzných válek. Zámek pojal až 500 lidí, z toho 400 raněných nebo nemocných a 100 členů personálu. V roce 1806 byla činnost této provizorní nemocnice zastavena, znovu však byla následkem dlouhotrvajících napoleonských válek obnovena v roce 1809 a pak ještě naposledy v roce 1812. Zemřelí byli pochováváni na kopci nad Veselíčkem. Tam, na vojenském hřbitově, odpočívá na 700 rakouských a ruských vojínů.

Postupem času procházely budovy různými rekonstrukcemi a opravami, a to obnovou fasád s výměnou oken a střešních krytin. K zásadní vnitřní rekonstrukci se přistoupilo až v letech 2009 – 2011, kdy došlo k opravě interiéru obou budov.

Dnes se bývalá správní budova využívá jako samostatná škola a v zámku jsou ubytovací kapacity a veškeré zázemí.

V 1. NP zámku. je umístěna školní jídelna a kuchyně. Kuchyně je moderně vybavena a odpovídá všem platným hygienickým předpisům. Další prostory přízemí jsou využity pro administrativu a zázemí zaměstnanců

Ve 2.NP jsou 2 byty, společenská místnost a kancelář ředitele a jeho zástupce.

Ve 3.NP jsou další 2 byty a oddělení pro terapie s pracovnou psychologa.

Všechny 4 byty mají kapacitu 32 lůžek

V prostorách zařízení mohou chlapci využívat i specializované prostory jako je keramická dílna či rukodělná dílna. Na zámecké zahradě se pak skýtá možnost sportovního vyžití. K dispozici jsou dvě hřiště s pískovým povrchem. Slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, ale i mimoškolního sportovního vyžití dětí. V zimním období dochází k výuce tělesné výchovy v prostorách místní sokolovny.

Z vlastního zájmu mohou chlapci navštěvovat rozličné kroužky, a to především cykloturistický, hry na kytaru, střelecký, turistický a kopané.

Cílem výchovné metody aplikované v tomto zařízení je řádem, hrami, sportem, individuální a skupinovou terapií zvyšovat a posilovat psychickou a fyzickou odolnost chlapců. Zvyšovat jejich sebevědomí a budovat v nich pocit odpovědnosti. Děti jsou v domově po materiální stránce zajištěny tak, aby se výrazně neodlišovaly od svých stejně starých vrstevníků v běžné populaci. V zařízení mají taktéž možnost pravidelných pohovorů s psychologem.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat